Σύμβουλοι Εισαγωγών

Επαγγελματική υποστήριξη των εισαγωγών σας

globe
Εξεύρεση/Υπόδειξη προμηθευτών ή/και συνεργατών από το εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.
Έρευνα, ανάλυση και καθοδήγηση «νέων» προϊόντων για την επιχείρηση σας.
Κατεύθυνση και έλεγχο των υφιστάμενων στελεχών σας χωρίς να προσλάβετε νέο προσωπικό.
expert services dubai registered agents
Υποστήριξη σε συνεχή βάση στην «έρευνα» καινοτόμων προϊόντων του ενδιαφέροντος σας και στην «εισαγωγική» σας επέκταση.
Βοήθεια για το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης των πωλήσεων σας στη Κύπρο και στο Εξωτερικό.
tax optimization
Μείωση του οικονομικού κινδύνου των εισαγωγών σας με εξειδικευμένη υπηρεσία από το εμπορικό τμήμα της ecan Β2Β παράδοσης των προϊόντων που παραγγέλλετε στη αποθήκη σας σε συγκεκριμένη τιμή.

Ποιοι Είμαστε

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 26 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Επαγγελματικών Διαμεσολαβήσεων, Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

ecan consultants
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της ecan consultants χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και δέσμευση, για μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση με σκοπό την «προκαταρκτική» αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας!

Επικοινωνήστε με ένα από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της ecan consultants

Συμπληρώστε τη φόρμα